úvodní stránka

kontakty naąe reference profil společnosti

Odkazy grafický design sazba / scan / osvit tiskárna nakladatelství

<-V této oblasti firma využívá standardních postupů, nástrojů a technologií, které jsou v tomto oboru činnosti obvyklé (programové a počítačové vybavení, řezací plotr, značkové samolepicí fólie apod.). Výsledkem je pak řezaná reklama adjustovaná na různé podložky: desky, autoplachty, magnetické desky, výkladní skříně, automobily.

V této činnosti opět nabízíme několik grafických návrhů, ze kterých si klient vybere až ten konečný,
který vyhovuje jeho představám.