úvodní stránka

kontakty naąe reference profil společnosti

Odkazy Sazba / scan / osvit tiskárna nakladatelství Signmaking

<-

Naše kreativita a možnosti jsou na vysoké úrovni.
To pro Vás, jako zákazníka, přináší jistou míru
exkluzivity a prestiže.

Jsme připraveni Vám navrhnout jednotlivé celky (merkantilie - vizitky, obálky, dopisní papíry, formuláře; katalogy a katalogové listy; chlopňové desky; výroční zprávy; plakáty; inzeráty apod.) nebo se i spolupodílet
při realizaci Vašich představ.

Na základě Vašeho zadání rozpracujeme několik dílčích návrhů. Výsledkem pak jsou barevné návrhy - prezentace, které Vám budou předloženy k posouzení a výběru. Budete-li si přát, můžete být přítomni osobně ve studiu a ve spolupráci s grafikem nebo operátorem dávat přímo před obrazovkou nápadům konečnou podobu.